Porządkowanie dokumentów

By uporządkowane archiwum działało

Uporządkowanie archiwum firmowego to nierzadko długotrwały i pracochłonny proces, na który składa się selekcja i segregowanie zasobów, ich klasyfikacja, ewidencjonowanie i brakowanie.

W przypadku, gdy działania te mają zostać wykonane sprawnie i z poszanowaniem wszystkich obowiązujących norm, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy archiwizującej.

By szybciej odszukać

Prawidłowe usystematyzowanie zasobu archiwalnego zgodnie z ustaleniami metodyki archiwalnej gwarantuje, że dokumentacja zostanie ułożona w sposób przejrzysty. Pozwoli to na jej sprawne odszukanie.

Regularność to podstawa

W firmie, w której regularnie przybywa nowych akt, warto prowadzić porządkowanie teczek co pewien czas. Dzięki temu zawsze znany będzie bieżący stan archiwum, w którego zasobach będzie znajdować się aktualna i niezbędna dokumentacja.

Bez archiwisty na miejscu

Powierzenie czynności porządkowania zbiorów archiwalnych zewnętrznemu podmiotowi okazuje się bardziej korzystne pod względem finansowym niż zatrudnianie na stałe osoby odpowiedzialnej za stan kartotek. Zarazem gwarantuje taki sam poziom profesjonalizmu i zachowania przepisów prawnych.