Depozyt Dokumentów

Zdeponuj akta, gdy twoje archiwum jest zbyt małe

Oddanie dokumentacji w depozyt zasadniczo różni się od powierzenia jej na przechowanie. Deponując akta, klient samodzielnie ustala, jak długo będą one przechowywane przez naszą firmę.

Magazyny, w których zdeponują Państwo swoje kartoteki, spełniają wymogi, jakie stawiane są względem warunków przechowywania akt osobowych czy płacowych.

Więcej miejsca w biurze na tak długo, ile potrzeba dzięki depozytowi

Elastyczność

Nasi klienci mają możliwość dostępu do zdeponowanej u nas dokumentacji w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Na każdą z kartotek, jaką Państwo nam oddają, przeznaczamy optymalną powierzchnię. Zdeponowane u nas akta nie są ograniczone przestrzenią coraz bardziej zapełniającego się archiwum firmowego, co pozwala na ich przejrzyste rozlokowanie.

Ekonomia

Zewnętrzne zarządzanie dokumentacją z reguły okazuje się tańsze od utrzymywania archiw um w siedzibie firmy. Jest też korzystne w przypadku, gdy właściciel zastanawia się nad wyborem najkorzystniejszej opcji przechowywania dokumentów – i wówczas może zdecydować się na czasowy depozyt.

Efektywność

Zarządzanie zdeponowanymi w naszej firmie aktami, nad którymi sprawują pieczę wykwalifikowani archiwiści, znacznie pomaga oszczędzić czas potrzebny na poszukiwanie potrzebnych teczek i upłynnia pracę, przyspieszając obieg dokumentacji.