Informatyzacja Kancelarii parafialnej

Wprowadzanie danych z kartotek i ksiąg do programów komputerowych

Archiveo oferuje wprowadzanie danych z kartotek i ksiąg do programów komputerowych, obecnych na rynku. Nasz wysoko wykwalifikowany personel posiada doświadczenie oraz kwalifikacje, w tym poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (krajowe, Unii Europejskiej oraz NATO), które dają rękojmię zachowania tajemnicy do klauzuli „Ściśle-Tajne”.
Na zakończenie pracy baza danych zostaje zainstalowana na komputerze parafialnym oraz na nośniku zewnętrznym. W tym samym czasie zostaje baza danych usunięta z komputerów czy nośników zewnętrznych będących w naszym posiadaniu.
Na potrzeby parafii proponujemy utworzenie dokumentacji cyfrowej wszelkich dokumentów oraz ksiąg parafialnych.