Usługi Archiwistyczne

Kompleksowa obsługa dokumentów archiwalnych

Oferujemy Państwu różnorodne usługi z zakresu opieki nad archiwum od jego zaprojektowania, poprzez obsługę bieżącą, po brakowanie i niszczenie.
Obejmujemy pieczą zarówno zasób archiwalny trafiający do naszych magazynów, jak i ten pozostający w siedzibie Państwa firmy.

Archiwizacja dokumentów

Archiwizowanie dokumentacji to proces polegający na zebraniu dokumentów, uporządkowaniu ich, poddaniu odpowiedniej klasyfikacji, a następnie włączeniu do zespołu archiwalnego.

Dowiedz się więcej

Digitalizacja dokumentów

Oferujemy Państwu usługę digitalizowania dokumentów, tak by praca na ich cyfrowych odpowiednikach była o wiele bardziej zoptymalizowana i komfortowa niż na papierowych. Posiadanie cyfrowych kopii dokumentów sprawia także, że można z nich korzystać znacznie dłużej.

Dowiedz się więcej

Porządkowanie dokumentów

Służymy pomocą w przypadku, gdy Państwa archiwum firmowe wymaga usystematyzowania i wybrakowania. Dzięki przeprowadzonemu przez nas procesowi porządkowania dokumentów zasób archiwalny Państwa firmy będzie łatwy do przeszukania, ponieważ będzie zawierał tylko aktualne kartoteki.

Dowiedz się więcej

Przechowywanie dokument

Udostępniamy Państwu przestrzeń magazynową na przechowanie dokumentów przez cały okres, jaki przewidują dla tej procedury przepisy. Dzięki temu będą mogli Państwo bezpiecznie przechować wszystkie teczki, których okresowego przechowywania wymaga prawo, ale zaoszczędzą Państwo wiele miejsca w firmowym archiwum.

Dowiedz się więcej

Depozyt dokumentów

Oddanie dokumentacji w depozyt zasadniczo różni się od powierzenia jej na przechowanie. Deponując akta, klient samodzielnie ustala, jak długo będą one przechowywane przez naszą firmę.

Magazyny, w których zdeponują Państwo swoje kartoteki, spełniają wymogi, jakie stawiane są względem warunków przechowywania akt osobowych czy płacowych.

Dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów

Dokumentacja, która z różnych przyczyn nie jest już potrzebna w archiwum firmy, zostaje poddana profesjonalnej utylizacji. W procesie niszczenia dokumentów niezwykle istotne jest to, by przebiegał on zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Organizacja archiwum

W przypadku gdy zachodzi konieczność zaprojektowania archiwum dla firmy, która dopiero się organizuje, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych archiwistów, którzy sprawnie sporządzą opis zarówno urządzenia archiwum, jak i tego, w jaki sposób ma ono zostać wyposażone.

Dowiedz się więcej