Przechowywanie Dokumentów

Przechowujemy Tak długo, jak wymagają przepisy

W sytuacji, gdy archiwum firmowe jest już zapełnione teczkami zawierającymi dokumenty, które nie są używane na co dzień, najlepiej oddać je na przechowanie zewnętrznemu podmiotowi specjalizującemu się w tego typu działalności.

Kartoteka oddana na przechowanie zostaje powierzona przechowującemu na cały okres przechowywania, jaki przewidują w wypadku każdego rodzaju dokumentu przepisy.

Bezpieczeństwo i wygoda

przechowywania danych

Stały dostęp

Powierzając nam swoje firmowe akta, mogą mieć Państwo pewność, że będą mieli Państwo do nich dostęp w każdej chwili, by móc korzystać z nich w uzgodniony wcześniej sposób.

Stała cena

Opłatę za przechowywanie pobieramy jednorazowo, przy podpisywaniu umowy. Dzięki temu nasi Klienci nie są zaskakiwani podwyżkami.

Stałe zarządzanie

Nasi pracownicy prowadzą nieustanny nadzór nad powierzoną im dokumentacją, co gwarantuje, że nie ulegnie ona przypadkowemu zniszczeniu, zgubieniu czy pomieszaniu.