Program Parafialny

Profesjonalny program komputerowy dla parafii

Oferujemy profesjonalny program komputerowy dla parafii. Pozwala on na usprawnienie pracy kancelarii parafialnej. Zawiera on zdigitalizowane księgi chrztu, małżeńskie, zmarłych itp.
Program pozwala nie tylko na samą ewidencję danych –pozwala redagować protokoły przedmałżeńskie, świadectwa chrztu, ślubu, wyciąg z aktu chrztu, zaświadczenia przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaświadczenia praktykujący katolik, zgody na pogrzeb poza parafią, zgody na udzielenie sakramentu poza parafią. Dane zawarte w programie przechowywane są na lokalnym dysku komputera, dzięki temu są bezpieczne. Program jest 2-4 razy do roku aktualizowany .

INWENTERYZACJE CMENTARZY

Firma Archiveo wykonuje dokladnie i szybkie inwentaryzacje cmentarzy parafialnych do wersji elektronicznych, wraz z utworzeniem ksiąg cmentarnych zawierających wszystkie dane dotyczące grobów, ich lokalizacji na terenie cmentarza, dane opiekunów i opłat dzierżawnych.

INFORMATYZACJA KANCELARII PARAFIALNEJ

Archiveo oferuje wprowadzanie danych z kartotek i ksiąg do programów komputerowych, obecnych na rynku. Nasz wysoko wykwalifikowany personel posiada doświadczenie oraz kwalifikacje, w tym poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (krajowe, Unii Europejskiej oraz NATO), które dają rękojmię zachowania tajemnicy do klauzuli „Ściśle-Tajne”.
Na zakończenie pracy baza danych zostaje zainstalowana na komputerze parafialnym oraz na nośniku zewnętrznym. W tym samym czasie zostaje baza danych usunięta z komputerów czy nośników zewnętrznych będących w naszym posiadaniu.
Na potrzeby parafii proponujemy utworzenie dokumentacji cyfrowej wszelkich dokumentów oraz ksiąg parafialnych.