FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo przechowywane są dokumenty w firmie Archiveo?

Czas przechowywania dokumentacji w naszych magazynach zależy od tego, jaki charakter ma dany dokument oraz do jakiej grupy został zaklasyfikowany. Przepisy dokładnie precyzują, ile lat przechowywane mają być np. akta osobowe.

Teczki powierzone nam na przechowanie pozostają w naszych magazynach na cały okres przechowywania określony przez przepisy.
Odmienną kwestią jest depozyt dokumentów – w tym przypadku to Klient decyduje, na jak długo oddaje nam swoje akta.