Usługi Archiwistyczne Archiveo

Każda firma jest miejscem, w którym codziennie powstaje sporo dokumentów. Nad ich prawidłowym układem czuwa profesjonalny archiwista, który troszczy się również o to, by powierzona mu dokumentacja nie wpadła w niepożądane ręce, nie uległa zniszczeniu bądź zagubieniu.

Firma Usługi archiwistyczne

Opieka wykwalifikowanego archiwariusza jest niezbędna, by firmowe archiwum funkcjonowało nienagannie. Czy jednak zatrudnianie opiekuna zasobu archiwalnego na etat jest konieczne? Są też inne rozwiązania, a jednym z najlepszych jest zlecenie obsługi archiwum firmie zewnętrznej takiej jak Archiveo.

 

Świadczymy pełen zakres usług archiwistycznych niezbędnych w trakcie pracy z dokumentacją zakładową.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach outsourcingu.

Poznaj naszą firmę

Główne obszary

Digitalizacja dokumentów

W obecnych czasach posiadanie cyfrowej kopii dokumentów papierowych to najlepsze rozwiązanie z kilku powodów:
zdigitalizowana forma ważnych papierów może okazać się jedyną ich wersją w przypadku zniszczenia;
cyfrowa kopia nie zajmuje tyle miejsca, co fizyczna;
dostęp do zdigitalizowanej kopii dokumentu znajdującej się na serwerze lub w chmurze jest łatwiejszy niż do papierowego oryginału, co znacznie optymalizuje pracę.

Porządkowanie dokumentów

Uporządkowanie archiwum firmowego to nierzadko długotrwały i pracochłonny proces, na który składa się selekcja zasobów, ich brakowanie i klasyfikacja.

W przypadku, gdy działania te mają zostać wykonane sprawnie i z poszanowaniem wszystkich obowiązujących norm, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy archiwizującej.

Przechowywanie dokumentów

W sytuacji, gdy archiwum firmowe jest już zapełnione teczkami zawierającymi dokumenty, które nie są używane na co dzień, najlepiej oddać je na przechowanie zewnętrznemu podmiotowi specjalizującemu się w tego typu działalności.

Kartoteka oddana na przechowanie zostaje powierzona przechowującemu na cały okres przechowywania, jaki przewidują w wypadku każdego rodzaju dokumentu przepisy.

Bezpieczeństwo i wygoda przechowywania danych

Stały dostęp

Powierzając nam swoje firmowe akta, mogą mieć Państwo pewność, że będą mieli Państwo do nich dostęp w każdej chwili, by móc korzystać z nich w uzgodniony wcześniej sposób.

Stała cena

Opłatę za przechowywanie pobieramy jednorazowo, przy podpisywaniu umowy. Dzięki temu nasi Klienci nie są zaskakiwani podwyżkami.

Stałe zarządzanie

Nasi pracownicy prowadzą nieustanny nadzór nad powierzoną im dokumentacją, co gwarantuje, że nie ulegnie ona przypadkowemu zniszczeniu, zgubieniu czy pomieszaniu.

Przejdź do usług

Archiwizacja dokumentów

Archiwizowanie dokumentacji to proces polegający na zebraniu dokumentów, uporządkowaniu ich, poddaniu odpowiedniej klasyfikacji, a następnie włączeniu do zespołu archiwalnego.

Dowiedz się więcej

Depozyt dokumentów

Oddanie dokumentacji w depozyt zasadniczo różni się od powierzenia jej na przechowanie. Deponując akta, klient samodzielnie ustala, jak długo będą one przechowywane przez naszą firmę.

Magazyny, w których zdeponują Państwo swoje kartoteki, spełniają wymogi, jakie stawiane są względem warunków przechowywania akt osobowych czy płacowych.

Dowiedz się więcej

Niszczenie dokumentów

Dokumentacja, która z różnych przyczyn nie jest już potrzebna w archiwum firmy, zostaje poddana profesjonalnej utylizacji. W procesie niszczenia dokumentów niezwykle istotne jest to, by przebiegał on zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Organizacja archiwum

W przypadku gdy zachodzi konieczność zaprojektowania archiwum dla firmy, która dopiero się organizuje, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych archiwistów, którzy sprawnie sporządzą opis zarówno urządzenia archiwum, jak i tego, w jaki sposób ma ono zostać wyposażone.

Dowiedz się więcej

Aktualności

sterta segregatorów i przerażony człowiek

Chcesz uniknąć kary grzywny? SPRAWDŹ jak długo przechowywać dokumenty księgowe i bankowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nakłada na każdego przedsiębiorcę ogrom obowiązków,…
Dowiedz się więcej

Bezpieczne usuwanie danych w domowym biurze?

Czy Twoja firma ustanowiła lub kontynuowała dobre procedury usuwania danych…
Dowiedz się więcej